WELKOM BIJ NO LEMON centrum management & marketing

Centra staan onder druk door een verschralend winkelaanbod enerzijds en door het veranderen van de functies van een centrumgebied anderzijds. De basis van dat probleem ligt niet bij Corona! Waar eerst het inkopen van producten leidend was, gaat het nu meer en meer om het samen zijn. Méér ontmoeten en beleven, minder inkopen. Ook in de 1,5 meter economie zal dit een belangrijke rol gaan spelen! Dat vraagt dus om aanpassingen op korte en langere termijn in het gebied, van alle partijen in de gouden driehoek: Winkeliers, vastgoedeigenaren en overheden. Deze en meer partijen worden bij elkaar gebracht en dienen samen te zorgen voor toekomstproof centrumgebied. Neem nu contact met op met de centrummanager, Sjoerd van Heijster, dan gaan we samen voor het allerbeste! Vul het formulier nu in >


  centrum management & marketing  
    uw centrum aantrekkelijk en toekomstproof!